Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Quilthjärtats Integritetspolicy

 

För Quilthjärtat är det viktigt att vara noggranna och seriösa i all hantering av personuppgifter. Quilthjärtat är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som hanteras och lagras hos oss och våra samarbetspartner. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Quilthjärtat endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Quilthjärtat sker i enlighet med EU:s General Data Protection Regulation (GDPR) som gäller fr.o.m. den 25/5-2018.

Denna policy förklarar när och varför vi samlar in och sparar personuppgifter, hur vi använder dom, hur vi säkert förvarar dem och hur länge vi sparar dina uppgifter. Denna Integritetspolicy är tillämplig när du köper varor från oss, samt vid marknadsföring och kundkontakter i syfte att informera och upprätthålla en affärsförbindelse med dig som kund.

Observera att vi har en separat policy om hur vi hanterar cookies. Mer om detta hittar du under Om Cookies.

 

Insamling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats, gör ett köp, deltar i en tävling, samlar vi in personuppgifter genom fullgörande av avtal och/eller samtycke. De insamlade personuppgifterna består av namn, adress, postadress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter samt information om din köp- och transaktionshistorik. Dessutom kan Quilthjärtat komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Quilthjärtats digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation.

När du betalar med betal- eller kreditkort skickas du alltid via Certitrade / Euroline 100% säkert. All information är krypterad med SSL - 128 bit. Pengarna reserveras på Ditt konto och dras vanligen inom 24 timmar från Du lagt Din beställning. Alla transaktioner genomförs enligt den nya säkerhetsstandarden 3D-Secure. Vi lagrar aldrig några kortuppgifter.

Användning av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in från dig används för att:

 • Tillhandahålla anpassad information.
 • Kontakta dig via e-post.
 • Leverera varor till rätt adress.
 • Fakturera och följa upp betalningar.

  Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Det innebär bland annat att vi ser till att:

 • Ha ett tydligt syfte.
 • Ha en rättslig grund.
 • Skydda uppgifterna.

  Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge behov finns för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Quilthjärtats rättsliga skyldigheter.

  Säkerhet

  Quilthjärtat är de enda som äger personuppgifterna som samlas in på vår webbplats och när du på annat sätt lämnar dina personliga uppgifter till oss. Din personliga identifierbara information kommer aldrig att säljas, bytas, överföras eller delas vidare till något annat företag eller person i något syfte utan ditt samtycke. Detta görs enbart då det så krävs för att vi skall kunna leverera dina varor, genomföra en betalning eller uppfylla en begäran från dig.

  Vi säljer eller överför inte personlig identifierbar information till utomstående parter.

  Informationsskydd

  Quilthjärtat värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. De servrar som lagrar personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

  Digitala kommunikationskanaler

  Vi använder dina personuppgifter digitalt för att kunna skicka dig information angående din order enligt fullgörande av avtal. Efter samtycke från dig kan du även anmäla dig för att få Quilthjärtats Nyhetsbrev och hållas uppdaterad på vad som händer hos Quilthjärtat samt få erbjudanden. Om du inte längre vill ta emot information som inte har med din gällande beställning att göra kan du snabb avsluta genom att avanmäla Nyhetsbrev.

  Rätt till information och rätt att inge klagomål

  Under förutsättning att du inte har en pågående order eller oreglerad faktura har du rätt att, i enlighet med vad som anges i GDPR, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt att Quilthjärtat skall sluta behandla och radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Kontakta i förekommande fall Quilthjärtats kundtjänst.

  Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

  Ändringar av denna integritetspolicy

  Quilthjärtat kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webb.

Drift & produktion: Wikinggruppen